نکات مهم در راستی آزمایی

افراد وقتی شروع به سرمایه گزاری می کنند پیشنهادهای مختلفی را برای دریافت حمایت مالی دریافت   می کنند. مشخص است که سرمایه گزار نمیتواند به همه آنها پاسخ مثبت دهند. خیلی از اوقات گروههای کار آفرینی حتی ارزش جلسه گذاشتن هم ندارند، چه برسد به سرمایه گزاری. برای همین نیاز به راهکاری برای انتخاب فرصت های برتر می باشد.
به این فرآیند، راستی آزمایی یا Due diligence می گویند. به عبارتی راستی آزمایی صحت ادعاهای کارآفرینان را محک می زند. افراد مختلف شیوه های متفاوتی برای راستی آزمایی دارند ولی چند نکته آن در همه مشترک می باشد.
یک سرمایه گزار باید بتواند از چند زاویه راستی آزمایی کند:


کارآفرینان
از همه نکات مهمتر این است که آیا کار آفرینان تسلط و شناخت بر این بازار دارند یا خیر.
بسیار مهم است که در مصاحبه ها و جلسات با کار آفرینان، سرمایه گزار بتواند تسلط کار آفرینان را محک بزند. باید بتواند از تعهد آنها به پیشبرد این ایده مطمئن شود. سرمایه گزار باید بداند که کارآفرین توانایی رشد ایده و مقاومت در برابر سختیهایی که در پیشرو هست را دارد. سرمایه گزار باید مطمئن باشد که کار آفرین به اصطلاح مشق شب خود را انجام داده است و از اندازه بازار، رقبا، شرایط ورود و غیره اطلاعات کافی دارد.
این از همه نکات مهمتر است.


مشتریان
سرمایه گزار باید این سوال را بپرسد که آیا این ایده بازار مطلوب دارد؟ بعضی ایده ها ممکن است که بسیار جالب باشند، ولی تعداد مشتریان بالقوه کمی داشته باشد. این باعث می شود که اگرچه ایده بسیار خوب است ولی فرصت رشد و ترقی نداشته باشد یا فرصت رشد محدودی داشته باشد و برگشت سرمایه به راحتی انجام نشود. بسیار مهم است که سرمایه گزار در ایده سرمایه گزاری کند که توانایی رشد و بازار قابل توجهی داشته باشد. سرمایه گزار می تواند اطلاعات تکمیلی از مشاوران خود یا شبکه ارتباطی خود بدست آورد و همراه با اطلاعات کسب شده از کار آفرین اقدام به تصمیم گیری کند.

سرمایه گزار
بسیار مهم است که سرمایه گزار درک واقعی از این سرمایه گزاری خود داشته باشد. او باید بتواند متوجه شود که این ایده چقدر از او وقت می گیرد، آیا آمادگی تعهد زمانی کمک به کارآفرینان را دارد. ضمنا باید بتواند درک کند که این ایده چقدر برگشت سرمایه دارد و در چه بازه زمانی. این سوال که این سرمایه گزاری چه جایگاهی در تنوع (diversification) پرتفوی او دارد نیز مهم است. با تمام این مسائل سرمایه گزار باید تشخیص دهد که چقدر این ایده سرمایه گزاری با دقت و به واقعیت نزدیک است. سرمایه گزار باید بتواند ریسک این سرمایه گزاری را درک کرده و آنرا پذیرا باشد.
در نتیجه باید گفت که فرآنید راستی آزمایی بسیار پیچیده است. هر سرمایه گزاری برای خود فرایند ویژه دارد و حتی ممکن است بعضی از شرکت ها و گروهها از این فرایند بسیار مراقبت کنند و باکسی خارج از گروه در میان نگذارند. سرمایه گزاران با سرمایه گزاریهای متعدد میتواند این فرآیندرا تکمیل و بهبود ببخشد و در نهایت فرآیند ویژه خود را اجرا کند.
این 3 نکته، نکات اولیه راستی آزمایی برای یک سرمایه گزار توانگر می باشد.